• Mehmet Türeyen

Mehmet Türeyen

1942 Akhisar doğumlu. 
 

Mimarlık alanında lisans eğitimini 1959-1966 yılları arasında kısmen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (O zaman ki adın İstanbul Yüksek Teknik Okulu), kısmen de Michigan Üniversitesi'nde (University of Michigan, Ann Arbor Michigan, USA) tamamlamış. Prof. Dr. Türeyen Yüksek Lisans eğitimini (M. Arch.) 1965-1968 yılları arasında yine aynı üniversitede, doktorasını (Ph. D.) 1968-1972 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi'nde (University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA) tamamlamıştır.

Akademik Kariyer

Akademik kariyeri süresince Prof. Türeyen, 1972-1973 yılları arasında Yard. Doç olarak (Assist. Prof.) Carnegie Mellon Üniversitesi'nde (Carnagie -Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA); 1973-1976 yılları arasında öğretim görevlisi olarak E.Ü. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde; 1976-1980 yılları arasında Doçent olarak E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde; 1980-1983 yılları arasında Doçent olarak Riyadh Üniversitesi'nde (Suudi Arabistan); 1983-1987 yılları arasında profesör olarak aynı üniversitede; 1987-1993 yılları arasında Prof. Olarak DEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde görev yapmıştır. 2005 yılında bu üniversiteden emekli olan Prof. Türeyen, emekliliğinden bu yana, bir iki yıllık kısa sürelerle profesör olarak değişik üniversitelerde (Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi) akademik kariyerini sürdürmüş ve halen de sürdürmektedir.

Dersler

Prof. Dr. Mehmet N. Türeyen'in eğitim faaliyetleri çerçevesinde verdiği dersler; lisans düzeyinde ve lisansüstü – doktora düzeyinde verdiği dersler olarak iki kategoriye ayrılabilir. Lisans düzeyinde verdiği teorik (Konferans) dersler; insan ve çevre ilişkileri, eğitim yapıları, tasarım yaklaşımları, mimari tasarım elemanları, mimari programlama ve mimari entegrasyon dersleridir. Uygulamalı dersler ise; tasarım 1'den tasarım 8'e kadar süren tüm tasarım stüdyosu dersleridir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiği teori dersleri; üniversite yapıları, araştırma yöntemleri, üniversite kampus planlaması, mimari tasarım süreç ve değerlendirme kriterleridir. Uygulamalı dersler ise; ileri mimari tasarım, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetimi danışmalığıdır. Prof. Dr. Türeyen, 1978-2005 yılları arasında 10 yüksek lisans ve 9 doktora adayına tez danışmanlığı yapmıştır. Bunların dışında, yaklaşık aynı süre zarfında, hemen her sene lisans sonrası eğitimine giriş sınavlarında (yabancı dil ve meslek sınavları) jüri başkanlığı, yüksek lisans ve doktora tez sınavlarında jüri üyeliği yapmış; 24 kez yardımcı doçentlik, 16 kez doçentlik ve 20 kez profesörlük kadrosuna başvuran adayların değerlendirme jüri üyeliğinde bulunmuştur.

Yönetsel Görevler

Prof. Türeyen, 1973-2012 yılları arasında görev yaptığı yüksek öğretim kurumlarında çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Bina bilgisi anabilim dalı başkanlığı, mimarlık bölümü başkanlığı, mimarlık fakültesi dekanlığı, DMMM Akademisi Başkan Yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, üniversite senatörlüğü, üniversite yönetim kurulu üyeliği, fen bilimleri enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, İzmir Anıtlar Kurulu Üyeliği, Antalya Anıtlar Kurulu Başkanlığı, yüksek lisans ve doktora eğitim koordinatörlüğü ve fakülte araştırma ve uygulama merkezi başkanlığı bu görevlerinden bazılarıdır. Prof. Türeyen, 1979-2009 yılları arasında 14 kitap yayımlamış; bu kitapların tümüne yakını kendi derslerinde, önemli bir kısmı da diğer üniversitelerin mimarlık fakültelerinin lisans ve lisans sonrası programlarında okutulmaktadır. Bu yayınların 9 adeti Türkçe, 5 adeti İngilizcedir. Bu kitapların dışında Prof. Türeyen çeşitli yerli ve yabancı dergilerde 15 makale, 30 program geliştirme raporu yayımlamıştır. Çeşitli kurum ve üniversiteler tarafından düzenlenen 13 konferans ve seminere katılan Prof. Türeyen, hem bildiri sunmuş hem konuşmacı olarsak yer almıştır.

Projeler

Prof. Dr. Mehmet N. Türeyen, 1966-1971 yılları arasında (ABD'de bulunduğu yıllar) yaz aylarında 5 ayrı mimari firmada (John Hoad Assoe, Giffels and Rossetti, Alfred Panepinto, Skidmore-Owings and Merrill ve Kilham Bedder and Cho) çalışmıştır.1973 yılında Türkiye'ye dönen Prof. Türeyen, akademisyenliğin yanı sıra döner sermaye kapsamında 6 üniversite kampusu ve bir uluslararası kongre merkezi ile Urla İş ve Alışveriş Merkezi Projelerini planlamış ve projelendirmiştir. Burada gerçekleştirilen çalışmalar yerleşkelere ait tüm birimlerin programlama ve tasarımlarını da içermektedir. Söz konusu kampuslar; DEÜ Kaynaklar Kampus ve Birimleri, İstanbul Işık Üniversitesi Kampus ve Birimleri, AMÜ Kampusu ve Birimleri, CBÜ Salihli Kampus ve Birimleri, Pamukkale Üniversitesi Kampus ve Birimleri, Urla İş ve Alışveriş Merkezi Kampus ve Birimleri, Uluslararası Urla Kongre ve Kültür Merkezi Kampus ve Birimleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmaların yüzde 80'e yakını uygulanmış ve seçkin eser olarak çeşitli mimari dergilerde yayımlanmıştır. Bu dergilerden ikisi (Tasarım ve Mimari Dekorasyon)müellifin bu çalışmaları ile ilgili özel sayı çıkarmışlardır. Prof. Dr. Mehmet Türeyen, yukarıdaki çalışmalarla ilgili performansından ötürü 4 üniversite rektörlüğünce (DEÜ, AMÜ, EÜ ve Işık Üniversitesi) üstün hizmet ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca bu üniversitelerin ilgili fakülte dekanları, yüksek okul müdürlerince Prof. Dr. Türeyen'e 32 plaket ve 8 adet sertifika sunulmuştur.

"Platform For Architecture"

Türkçe ve İngilizceyi çok iyi bilen Prof. Türeyen, Fransızca ve Almanca'ya da okuyup tercüme edecek düzeyde vakıftır. Prof. Dr. Türeyen'den görev yaptığı hemen her üniversitede yayınlanan eserlerinin sergilenmesi talebinde bulunulmaktadır. Bu doğrultuda açılan en son sergi, "Platform For Architecture"dır. Dünya mimarları sergisidir; İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılmış ve müellifin 5 projesi burada yer almıştır

.