• Orcan Gündüz

Orcan Gündüz

 

Prof. Dr. Orcan Gündüz, 1945 Menemen doğumlu olup, eğitim ve askerlik dönemleri dışında, devamlı olarak Karşıyaka'da ikamet etmiş. 
 

Orta ve Lise eğitimini İzmir Maarif Koleji'nde (BAL '64) tamamlamış, bir yıl ODTÜ Fizik Bölümünde okumuş, ardından İstanbul'da DGSA Mimarlık Bölümü'ne devam ederek Şubat 1971'de Y.Mimar unvanı ile mezun olmuş. 1971-73 Döneminde A.B.D. de, burslu asistan öğrenci olarak Louisiana State Üniv.'de Çevre Tasarım Okulu Peyzaj Mimarlığı Y.Lisans eğitimini tamamlamış.

Prof. Dr. GÜNDÜZ, askerlik sonrası kısa bir süre AFA Mimarlık'ta çalışmış, Aralık 1975 tarihinde, E.Ü. Güzel San. Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında Profesör unvanını almış olan Prof. Dr. Gündüz'ün 35 yıla yaklaşan uzun akademik yaşamı boyunca, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Çevre düzenleme alanlarındaki çalışma ve katkıları değişik başlıklar altında özetlenebilir:

- DEÜ Mimarlık Bölümü Lisans ve Y.Lisans programlarında aralıksız ve yoğun olarak, DEÜ Müh.Fak. İnşaat Mühendisliği ve GSF Heykel Bölümlerinde, EÜ Peyzaj Mimarlığı, İYTE ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinde eğitime katkıda bulunmak.
- Genç akademisyenlerin akademik ilerlemelerine yönelik Y.Lisans ve Doktora yöneticilikleri. Bireysel olarak ve Lisans / Lisansüstü öğrencileriyle yurtiçinde ve yurtdışında mesleki gezilere, çalışma gruplarına katılma,
- Çok sayıda yurt içi ve yurtdışı etkinliklerde görev alma, makale, bildiri, konferanslar, yayınlar ile bilim alanına doğrudan katkıda bulunmak,
- Akademik ortamda, Fen Bil.Enst. Yönetim Kurul Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Dekanlık, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyeliklerinde bulunmak. Prof.Dr.O.GÜNDÜZ halen 2. kez DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.
- 1993-1998 Yılları arasında, 6,5 yıl süre ile, İzmir 1 ve 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları Üyeliğinde ve son dönemde Kurul Başkanlığı'nda bulunmak.
- Ulusal / yerel Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmalarında Jüri Üyelikleri.
- Bireysel olarak ve ekip halinde, 15 kadar ulusal mimari proje yarışmasına katılmak ve bunların yaklaşık yarısında muhtelif ödüller kazanmak.
- Mimari proje uygulamaları arasında DEÜ İlköğretim Okulu Projesi (OECD ülkeleri örnek eğitim yapıları kitabında yer almıştır), aileye ait apartman projeleri, Üniversite bünyesinde ve Döner Sermaye kapsamında ekip olarak yapılmış, uygulanmış projeler.

Ayrıca, Prof. Dr. Orcan Gündüz'ün Mimarlık ve Çevre Düzenleme alanlarında çok sayıda avan projeleri, fikir projeleri bulunmakta. Yukarıda yer alan akademik ve mesleki performansı çerçevesinde, bireysel misyon ve katkısını; "insan onuruna yaraşır, nitelikli yaşam mekanları yaratma" yolunda her ölçekte ve kademede katkı koyma ve de her aşamada "bireyi" tasarımın odağında görme çabası, şeklinde özetlemekte.

.