• Rauf Beyru

Rauf Beyru

1923 yılında Artvin'de doğdu. 1941 yılında o zaman İzmir Erkek Lisesi olan günümüzün Atatürk Lisesi'nden mezun olarak aynı yıl İstanbul'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne kaydoldu. 
 

6 yıllık öğreniminin ilk 3 yılını Yüksek Mühendis Mektebi'nde, son 3 yılını ise mektebin dönüştürüldüğü İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1947'de mezuniyetinin ardından Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyeti'nde göreve başladı. Aradan geçen 1 yıllık askerlik görevinin dışında 1947-1956 yılları arasında burada çalıştı. 1955 yılında Fen Heyeti Müdürü oldu. 1956 yılında Fransız hükümetinin sağladığı bursla 6 ay süreyle bu ülkede incelemelerde bulundu ve hemen ardından ODTÜ'nün kuruluşunda görev almak üzere ABD, Philadelphia kentinde bulunan UN of Pennsylvania'da kent planlamasında yüksek öğrenimini tamamladı.
Yurda döndükten sonra 1959-1961 yılları arasında, o yıllarda kurulmuş olan imar ve iskan bakanlığında, Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne katıldı. 1962-1967 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1969 yılı sonunda Ankara'dan ayrılarak İzmir'e geldi. 1970-1972 yıllarında bir yandan Ege Üniversitesi içinde kurulması kararlaştırılan mimarlık bölümünün program çalışmalarına katılırken, bir yandan da part-time olarak İzmir Metropoliten Alan Nazım Plan Örgütü'nde çalıştı ve aynı zamanda Buea ve Ankara Yükseliş Mimarlık Mühendislik okullarında ders verdi. 1973 yılında profesör oldu ve 1975-1981 yılları arasında yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını yürüttü. 1981 sonlarında emekliliğini isteyerek, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan King-Saud Üniversitesi'nde eğitimde bulundu.

1987 yılında dönüşünden sonra herhangi bir görev almayarak emeklilik yaşamına başladı.

.