• Mete Keskin

Mete Keskin

İzmir’de doğdu ve büyüdü. İzmir Atatürk Lisesi’nde lise eğitimini, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca katıldığı yurt içi ve yurt dışı workshoplar, teknik geziler ve tasarım toplantıları mimarlık kültürü konusunda birikim kazanmasını sağladı.

Teğet Mimarlık bünyesinde Mehmet Kütükçüoğlu liderliğinde birçok ulusal ve uluslararası projede tasarım ekibinde, mimari ve kentsel ölçekli projelerin tasarım aşamasında görev aldı. 14. Venedik Mimarlık Bienali’nde Murat Tabanlıoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen atölye çalışmalarında yer almış ve sunuş gerçekleştirmiştir. Sabit bir ofiste çalışmanın yanı sıra farklı kurumlara ait mimari ve kentsel projelerin, konsept ve uygulama aşamalarında serbest mimarlık hizmetleri verdi.

Lisans eğitiminden bu yana, bir grup arkadaşıyla Reading Cities adlı oluşum kapsamında İzmir ve İstanbul’da kent araştırmaları, mimari bellek ve mekan üzerine gezi, oyun ve toplantıların içerik geliştirme, organizasyon ve yürütülmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Öğrenciliğinden bu yana girdiği yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır. Eğitim yapısı, sokak tasarımı, kent meydanı, üniversite kampüsü, belediye binası, konut yerleşkesi tasarımı gibi kentsel ve mimari tasarım yarışmalarındaki ödüllerinin yanı sıra mimari yazın alanında da ödülü bulunmaktadır.

2016 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu MEES Mimarlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

.