MERHABA

İzmirSMD │ ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ 2018

AMAÇ

İZMİR Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışmamimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki mimarlık lisans öğrencileri 2018 güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.

 

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmirSMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. Tüm katılan projeler İzmirSMD'nin web sayfasında arşivlenir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

TAKVİM

MERHABA - İzmirSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl mayıs ayı içinde ilan edilir. Son başvuru haziran ayında ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmirSMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmirSMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

 

2018 Son Başvuru Tarihi :18.06.2018 saat: 24.00

Değerlendirme :26.06.2018

 

SEÇİCİ KURUL

Jüri beş kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye ve bir raportör belirlenir. Beş jüri üyesinin üçünü, TürkSMD, İstanbulSMD ve İzmirSMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmirSMD Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Jüri üyelerinden biri iki dönem üst üste jüri üyeliği yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2018 Seçici Kurulu:

Arda BESET - İzmirSMD

Cumhur KESKİNOK - TürkSMD

Alişan ÇIRAKOĞLU - İstanbulSMD

Burak ALTINIŞIK - Akademisyen (Pamukkale Üniversitesi)

Berin GÜR - Akademisyen (TED Üniversitesi)

Tamer AKSÜT - İzmirSMD (Raportör)

Burçin DEMİRCİ - İzmirSMD (Yedek Üye)

 

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 3 eş ödül verilir. Ayrıca 10 sergilenecek proje seçilir.

2O18 Ödülü: Ödül Venedik Mimarlık Bienal Gezisi olarak belirlenmiştir.

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmirSMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmirSMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2018
SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI

Merhaba - İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2018 seçici kurulu, Arda Beset, Cumhur Keskinok, Alişan Çırakoğlu, Burak Altınışık, Berin Gür ile yedek üye Burçin Demirci katılımları ve Tamer Aksüt'ün raportörlüğünde 26. Haziran.2018 Salı günü saat 10.00 ‘da toplandı.

İlk gündem maddesi olarak Seçici Kurul Başkanı’nın seçimi yapıldı. Berrin Gür oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Raportör, yarışmaya 76 proje teslim edildiğini, projelerin istenenlere uygun olduğunu, 20 Haziran 2018 tarihinde bireysel çalışmalarını yapmak üzere Seçici Kurul ile dijital olarak paylaşıldığını belirtti.

Bireysel incelemelerini tamamlamış olan Seçici Kurul, çalışmalarına değerlendirme kriterlerinin saptanmasıyla başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı arazi ve program verileriyle hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilerek ve tüm projeler bu bakış açısıyla birlikte değerlendirmeye başlandı.

Seçici Kurul ortak değerlendirmede;

1. tur eleme: Genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü kriterlerine göre bütün projelerin bir üst tura geçmesine karar verildi.

2.tur eleme: Bu aşamada projelerin ana tasarım kararları, dil bütünlüğü ve ifadesi, işlev çözümleri, arsa ve kentsel ölçek kararlarının temel düzeyde karşılanmış olup olmadığı değerlendirilmiştir.

3, 4, 6, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 44, 55, 60, 65, 67 nolu projeler oybirliğiyle

2 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
14 sıra nolu proje; B.G. karşı oyuyla,
22 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
23 sıra nolu proje; B.G. karşı oyuyla,
26 sıra nolu proje; A.B. ve C.K. karşı oyuyla,
37 sıra nolu proje; A.B. karşı oyuyla,
41 sıra nolu proje; A.B. ve B.G. karşı oyuyla,
50 sıra nolu proje; B.A. karşı oyuyla,
53 sıra nolu proje; B.G. karşı oyuyla,
54 sıra nolu proje; B.G. ve A.Ç. karşı oyuyla,
57 sıra nolu proje; A.B. ve B.G. karşı oyuyla,
59 sıra nolu proje; A.B. ve B.G. karşı oyuyla,
69 sıra nolu proje; B.G. ve C.K. karşı oyuyla,
71 sıra nolu proje; B.G. ve C.K.karşı oyuyla,
72 sıra nolu proje; B.G. ve C.K.karşı oyuyla,

olmak üzere toplam 32 adet proje elenmiştir.
3.tur eleme:

1, 5, 8, 12, 19, 20, 21, 27, 42, 43, 47, 48, 58, 62, 75

nolu projeler oybirliğiyle

15 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
31 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
36 sıra nolu proje; A.Ç. karşı oyuyla,
40 sıra nolu proje; A.Ç. ve B.A. karşı oyuyla,
46 sıra nolu proje; B.G. karşı oyuyla,
51 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
52 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
63 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
70 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,
73 sıra nolu proje; B.A. karşı oyuyla,
74 sıra nolu proje; C.K. karşı oyuyla,

olmak üzere toplam 26 adet proje elenmiştir.
4.tur eleme : Bu tura kalan 18 projeden

30, 39, 49, 66, 68

nolu projeler oybirliğiyle elenmiştir.
Geriye kalan 13 projeden

7, 9, 10, 11, 13, 28, 35, 45, 61, 64

nolu projeler sergilenmeye,

38, 56, 76

nolu projeler Eşdeğer Ödül’edeğer görülmüştür.
Değerlendirme çalışmaları 18.30’ da tamamlanmış, raporların yazımına geçilmiştir.

SEÇİCİ KURUL RAPORU

1. tur eleme: Genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü kriterlerine göre bütün projelerin bir üst tura geçmesine karar verildi.

2.tur eleme: Projeler ana tasarım kararları, dil bütünlüğü ve ifadesi, işlev çözümleri, arsa ve kentsel ölçek kararlarının temel düzeyde karşılanmış olup olmadığına göre değerlendirildi.

3.tur eleme:

1 No'lu proje : Sunum ve görsel ifade şekli başarılı bulunmakla birlikte içinde yer aldığı mevcut kentsel ilişkilerin kurulmasında yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür.
5 No'lu Proje : Kütledeki mimari ifade arayışları olumlu bulunmakla birlikte mekan örgütlenmesinde görülen aksaklıklar nedeniyle elenmiştir.
8 No'lu Proje : Su üzerindeki yapının ağır kütlesi, bulunduğu ortamla ilişkisinin hantallığı sebebiyle elenmiştir.
12 No'lu Proje : Önerilen yapı programının kentsel gündelik yaşama katkısı sorgulanmıştır.
15 No'lu Proje : Parçalanmış topografik çatı yüzeyi olumlu bulunmakla birlikte bunun iç mekana yansıtılması sorunlu bulunmuştur.
19 No'lu Proje : Parçalanmış kütlelerin arasında kalan açık alanların yeteri kadar tarif edilemediği düşünülmüştür.
20 No'lu Proje : Açık alan ve kütle kurgusu eleştirilmiş ve yeterli bulunmamıştır.
21 No'lu Proje : Grafik dil mimari ifadenin önüne geçmiştir. Oyun fikri olumlu bulunmakla birlikte mekan kurgusuna yeterince yansıtılamadığı düşünülmüştür.
27 No'lu Proje : Vurgu yapılan kentsel aks izi isimlendirmenin önüne geçmemektedir. İfade edilen kentselliğin ne olduğu anlaşılmamaktadır.
31 No'lu Proje : Sağır çeperlere yaslanarak tanımlanmaya çalışılan orta alan fikri olumlu bulunmakla birlikte, oyun sahası olarak belirtilen yeşil alanlar avlu niteliğinden çok, bahçe fikriyle sınırlı olmasından dolayı eleştirilmiştir.
36 No'lu Proje : Plan çözümlerinde bir olgunluk gözlenmekle beraber, ortadaki açık alanın ölçeği eleştirilmiştir.
40 No'lu Proje : Kütle kurgusunun geçirgenlik ve kentsel erişim üzerinden oluşturulması olumlu bulunmakla birlikte, önerilen açık alanların tanımlanma biçimi eleştirilmiştir.
42 No'lu Proje : Kullanılan kabuk projenin önüne geçmiştir. Gerçekçilikten uzak bulunmuştur.
43 No'lu Proje : Kullanılan kabuk projenin önüne geçmiştir. Gerçekçilikten uzak bulunmuştur.
46 No'lu Proje : Su üzerindeki yapının ağır kütlesi, bulunduğu ortamla ilişkisinin hantallığı sebebiyle elenmiştir.
47 No'lu Proje : Kullanılan kabuk projenin önüne geçmiştir. Gerçekçilikten uzak bulunmuştur.
48 No'lu Proje : Program kararları olumlu bulunmakla birlikte, yapının dış mekanlarla kurduğu ilişki ve dış mekanların büyüklüğü sorgulanmıştır.
51 No'lu Proje : Kurgu ve üç boyutlu çözümleri beğenilmiş, planlarda ki bazı eksiklikler nedeniyle bir üst gruba dahil edilmemiştir.
52 No'lu Proje : Saçak altında devam eden sürekli yaya hattı olumlu bulunmakla birlikte kapalı mekanların yaya hattıyla ilişkisi sorgulanmıştır.
58 No'lu Proje : Dinamik bir kent merkezi oluşturma hedefli çıkış noktası ve zengin mimari program olumlu bulunmakla birlikte bunun hedeflenen mimari ifadede açık alan niteliğine ulaşamadığı düşünülmüştür.
62 No'lu Proje : İç mekan ve plan çözümleri olumlu bulunmuş, fakat cephe ifadesindeki kararsızlıklara dikkat çekilmiştir.
63 No'lu Proje : Niyet edilen pazar kurgusunu tüm alana yayma çabası olumlu bulunmakla birlikte bu çabanın mimari karşılığı gözlenememiştir.
70 No’lu Proje : Noktasal ölçekteki tasarım çalışmaları olumlu bulunmakla birlikte, bunların nasıl bir araya gelip bir bütün oluşturduğu konusunda projenin yetersiz kaldığına karar verilmiştir.
73 No'lu Proje : Kontrol edilemeyen büyüklükteki açık alanlar eleştirilmiştir.
74 No'lu Proje : Proje anlatımında ve sunumunda eksiklikler bulunmuştur.
75 No'lu Proje : İçinde yer aldığı kent adasıyla ilgili üst ölçekte alınan kararlar olumlu bulunmakla birlikte parçalanmış program kütlelerinin birbirleriyle ilişkisi zayıf bulunmuştur.
4. tur eleme:
30 No'lu Proje : Kütle parçalanması olumlu bulunmuş, bu parçalanan kütlelerin çeşitlenmemesi ve birbirleriyle ilişkisinin zayıflığı eleştirilmiştir.
39 No'lu Proje : Kesitlerde gözlenen mekansal ilişkiler olumlu bulunmuş, fakat bu ilişkilerin planlara yansımadığı gözlemlenmiştir.
49 No'lu Proje : Mevcut kentsel doku içinde otopark olarak kullanılan alanın dikkate alınması önemlidir, büyük park ile söz konusu park arasında pasaj oluşturma yaklaşımı dikkat çekici olmakla birlikte, otopark alanının yapılarla işgali ve sokak seviyesindeki ilişkileri zayıflatacak biçimde büyük park doğrultusundan gelen bir çizgiye indirgenmesi eleştirilmiştir.
66 No'lu Proje : Proje kurgusu başarılı bulunmuş, alt kottaki yapısal iskeletin zayıflaşması olumsuz bulunmuştur.
68 No'lu Proje : Mimari tavır ve program yorumu cesur bulunmuş ancak içinde yer aldığı bağlamla yeterince dikkate almadığı ve tekil bir yapı olarak ele alındığı düşünülmüştür.
Sergileme:
7 No'lu Proje : Kütle kurgusunun ve yapı tektoniğinin kentsel mekana katkı sağlayacak şekilde ele alınmış olması olumlu bulunmuştur.
9 No'lu Proje : İçinde bulunduğu dokunun ölçeğini ve karmaşıklığını, canlı bir sokak ve avlular dizisiyle yeniden yorumlayarak, kente katkıda bulunduğu için sergilenmeye değer görülmüştür.
10 No'lu Proje : Mekansal ölçekte yeterli olgunluğa ulaşamadığı düşünülmekle birlikte, önerinin mevcut fabrikayla kurduğu ilişki olumlu değerlendirilmiş, ayrıca projenin grafik ifadesi yüksek bulunmuştur.
11 No'lu Proje : Öneri kütlelerin tektonik ifadesinin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmekle birlikte, mevcut kent dokusuyla ilişki, mekan kurgusunun akışkanlığı ve dolu boş dengesi olumlu bulunmuştur.
13 No'lu Proje : Ekolojik endişelerin mimari steriotipler yerine, kurgusal bir senaryo üzerinden ele alınması, mimarinin çevre sorunsalını tartışmaya açabilmesi açısından sergilenmesine değer bulunmuştur.
28 No'lu Proje : Çerçeve içinde asılı duran çalışma kutuları, hem iklimsel hem mekansal zenginlikler taşıdığı için proje sergilenmeye değer bulunmuştur.
35 No'lu Proje : Mekansal çözümlere yansıması yeterince etkili bulunmamakla birlikte, projedeki radikal ve cesur tutum olumlu değerlendirilmiştir.
45 No’lu Proje : Sonuç önerinin analiz çalışmaları verilerini yeterli değerlendirmediği düşünülse de çevreye yaklaşımı detaylı analiziyle yansıtılan tavır olumlu bulunmuştur.
61 No'lu Proje : Yapı tektoniğinde zayıf bulunan çözümlere rağmen, program önerisi, boşaltma yoluyla oluşturulan kütlesi, komşu olduğu parkla kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur .
64 No'lu Proje : Önerilen mimari dilin genel tasarım yaklaşımıyla örtüşmediği düşünülmekle birlikte, kentsel ölçekteki yaklaşımı ve yapıyı güçlü bir kentsel öğe olarak kullanma önerisi cesur bulunmuştur.
Eşdeğer Ödül:
38 No’lu Proje : Üst tema olarak belirlenmiş kolektif isimlendirilmesinin sorunsallaştırılmasıyla yakalanan fikrin, bedensel, işitsel ve görsel etkileşimleri çoğaltacak programatik önerinin kentsel ve mimari mekan bağlamında sunduğu ifadenin olgun düzeyinden dolayı eşdeğer ödüle değer görülmüştür.
56 No'lu Proje : Yaratıcı ve cesur program önerisi ile önerdiği mimari kurgusu, alternatif yaşam senaryosuyla eşdeğer ödüle değer görülmüştür.
76 No'lu Proje : Farklı programları içeren birimlerin tekrar etmesiyle kurgulanmış öneri, gerek çevresiyle uyumlu ölçeği, gerekse mekansal çeşitlenmesiyle olumlu bulunarak eşdeğer ödüle değer görülmüştür.

KİMLİK TESPİTİ

Raporların tamamlanmasından sonra, kimlik tespitine geçilmiştir. Buna göre;

 Sergileme
7 sıra nolu – 51764 rumuzla katılan proje sahibi Kerim Yüksek – Dokuz Eylül Üniversitesi
9 sıra nolu – 455640 rumuzla katılan proje sahibi Cansu Nur Tatar – İzmir Ekonomi Üniversitesi
10 sıra nolu – 17121996 rumuzla katılan proje sahibi Ceren Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
11 sıra nolu – The Dispossessed rumuzla katılan proje sahibi Deniz Taşkın – İzmir Ekonomi Üniversitesi
13 sıra nolu – 11190317 rumuzla katılan proje sahibi Zahide Merve Bozdemir – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
28 sıra nolu – 82715 rumuzla katılan proje sahibi Asude Yokuş – Dokuz Eylül Üniversitesi
35 sıra nolu – 35rk650 rumuzla katılan proje sahibi Onur Güngörmüş – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
45 sıra nolu - ecrıts1996 rumuzla katılan proje sahibi Onur Polat - İzmir Ekonomi Üniversitesi
61 sıra nolu - 12653 rumuzla katılan proje sahibi Pakize İrem Ercan - Dokuz Eylül Üniversitesi
64 sıra nolu - ul1640 rumuzla katılan proje sahibi Eren Can Uysal - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
● Eşdeğer Ödül
38 sıra nolu - 323538 rumuzla katılan proje sahibi Özlem Delikanlı - Dokuz Eylül Üniversitesi
56 sıra nolu - 23195 rumuzla katılan proje sahibi Muhammet Mustafa Kabakçı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
76 sıra nolu - 340906 rumuzla katılan proje sahibi İrem Kaleci - İzmir Ekonomi Üniversitesi


KATILIMCI TUTANAĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİÇİ KURUL TUTANAĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.