MERHABA 2019

İZMİRSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ 2019

AMAÇ

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık öğrencisi proje yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki, mimarlık lisans öğrencileri 2018-2019 güz ve bahar yarıyıllarına ait başarılı oldukları bitirme projeleri ile katılabilir.

Yarışmanın dili Türkçedir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar Dergisi'nde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

YARIŞMACIDAN İSTENENLER

  • Başvuru Formu - Ek 1

Başvuru Formu doldurulup, proje yürütücüsüne onaylatılmış olmalıdır.

  • Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript

  • Proje

Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta

(59,4 x 84 cm boyutlarında, 150dpi (pixel/inç), tiff veya pdf formatında )

Her paftanın sağ üst köşesine 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır.

Rumuz paftada 1 x 5 cmlik yer kaplayabilir.

Paftalar üzerinde kimlik (okul adı, isim soy isim, dersin kodu vb.) belirtilecek hiçbir işaret yazı ve sembol kullanılamaz.

Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

 

  • Teslim Klasörü - Onaylı Başvuru Formu,

- Mezuniyet Belgesi veya Transkript,

- 2 adet proje paftası

Üzerinde rumuz yazılı bir klasör içinde wetransfer ile izmirsmd@gmail.com adresine bildirilen tarihe kadar gönderilir.

 

* İstenenlerin eksik olması veya katılımcı kimliğini ve okulunu açıklayan herhangi bir işaret elenme sebebidir.

 

TAKVİM

MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl mayıs ayı içinde ilan edilir. Son başvuru haziran ayında ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru Formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

2019 Son Başvuru Tarihi : 14.06.2019 saat: 24.00

Değerlendirme : 01.07.2019 – 03.07.2019

 

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul beş kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye ve bir raportör belirlenir. Beş üyenin üçünü, Türk SMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Seçici Kuruldan bir akademisyen üye iki dönem üst üste görev yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2019 Seçici Kurulu:

1. İstanbul SMD SİBEL DALOKAY BOZER

2. Türk SMD ÖNDER KAYA

3. İzmir SMD TAMER AKSÜT

4. Akademisyen üye BURAK ALTINIŞIK (PAÜ)

5. Akademisyen üye KAYAHAN TÜRKANTOZ (MSÜ)

6. Yedek üye İzmir SMD BURCU ÖZEN KUNDAK

7. Raportör İzmir SMD DÜRRİN ULEMA

 

2019 Danışma Kurulu

Aslı Vatanperver (İzmirSMD)

H.Onur Dinmez (İzmirSMD)

 

ÖDÜLLER

Seçici Kurul tarafından 3 Eşdeğer Ödül verilir. Ayrıca …. Sergilenecek Proje seçilir.

2O19 Ödülü : Ödül ZEUGMA ANTİK KENT GEZİSİ olarak belirlenmiştir.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

  • Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı, soyadı ve okulu da belirtilerek sergilenecektir.

  • Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmirSMD’ den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  • Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

  • Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra İzmirSMD sekreteryasını 0530 178 81 20 veya 0532 542 35 53 no'lu telefonlardan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.